Важно съобщение: Подаване на документи за смяна на собственост на обект на свободен пазар през декември 2020 г.

Публикувано на 14.12.2020

Важно съобщение: Подаване на документи за смяна на собственост на обект на свободен пазар през декември 2020 г.

Уважаеми клиенти и партньори,

Съгласно разпоредбите на чл. 102а от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) смяната на собственик или ползвател за обект на свободен пазар се регистрира от 1-во число на месеца. Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, за да бъде спазен този срок, е необходимо заявлението за смяна на собственик или ползвател за обект на свободен пазар по чл. 102а от ПТЕЕ да бъде подадено до 23.12.2020 г. включително. В случай че обектът ще продължи да бъде снабдяван от досегашния доставчик, то към датата на подаване на заявлението новият собственик или ползвател на обекта следва да е сключил договор с доставчика и с Електроразпределение Север АД.

Екипът на Електроразпределение Север АД Ви пожелава весели празници!

Още новини