Срокове за смяна на собственик или ползвател за обект на свободен пазар

Публикувано на 26.01.2024

Срокове за смяна на собственик или ползвател за обект на свободен пазар

Уважаеми клиенти и партньори,

Съгласно разпоредбите на чл. 102а от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), смяната на собственик или ползвател за обект на свободен пазар се регистрира от 1-во число на месеца. Бихме искали да Ви уведомим, че за да бъде спазен този срок, за обекти, които сменят собственост от 01.03.2024 г., е необходимо заявлението за смяна на собственик или ползвател за обект на свободен пазар по реда на чл. 102а от ПТЕЕ да бъде подадено до 23.02.2024 г., включително. В случай че обектът ще продължи да бъде снабдяван от досегашния доставчик, то към датата на подаване на заявлението новият собственик или ползвател на обекта следва да е сключил договор с доставчика и с Електроразпределение Север АД.

Екипът на Електроразпределение Север АД остава на разположение при възникнали въпроси от Ваша страна.

 

Още новини