Подстанция „Център“ в Русе отвори врати за четвъртокурсници от Русенски университет

Публикувано на 20.04.2023

Подстанция „Център“ в Русе отвори врати за четвъртокурсници от Русенски университет

Група от 12 студенти в четвърти курс на Русенски университет „Ангел Кънчев“ заедно със своите научни ръководители посетиха днес подстанция Русе - Център в дунавския град. Съоръжението е собственост на ЕРП Север и осигурява електрозахранване на повече от 15 000 фирми и домакинства.

По време на посещението бъдещите енергетици се запознаха с цялостното състояние на съоръженията в подстанцията и направените от ЕРП Север инвестиции през последните години. Студентите разгледаха с голям интерес елегазовата комплектна разпределителна уредба (ЕКРУ) 110 kV и кабелните електропроводи 110 kV, единият от които беше подменен с нов, сух тип, в края на 2021 година.

Специалистите на Електроразпределение Север посочиха пред младежите, че именно ЕКРУ е основното предимство на подстанция „Център“. Тъй като се намира в централната градска част малките размери на уредбата позволяват на относително по-малка площ да се разпределя и трансформира електрическа енергия. Посещението завърши в командната зала на подстанцията, където студентите разгледаха релейни и командни табла, чрез които се осъществява защита, контрол и управление върху състоянието и работата на модулите в подстанцията.

В края на двучасовата обиколка студентите и техните преподаватели изказаха благодарност за предоставената възможност, а бъдещите енергетици проявиха интерес към възможността да стартират своята кариера в ЕРП Север. Компанията всяка година предлага стажантски и стипендиантски програми за ученици и студенти в последните курсове на обучение, с което затвърждава своята позиция на работодател, който се стреми да подкрепя младите хора в началото на тяхното кариерно развитие. В партньорство с институциите и учебните заведения в Североизточна България, ЕРП Север улеснява бъдещите специалисти както в придобиването на компетенции и практически умения, така и в затвърждаването на ключови за професията знания, важни за изграждането им като професионалисти.

Още новини