Подаване на документи за смяна на собственост на обект на свободен пазар през декември 2022 г.

Публикувано на 02.12.2022

Подаване на документи за смяна на собственост на обект на свободен пазар през декември 2022 г.

Уважаеми клиенти и партньори,

Съгласно разпоредбите на чл. 102а от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) смяната на собственик или ползвател за обект на свободен пазар се регистрира от 1-во число на месеца. Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, за да бъде спазен този срок, е необходимо заявлението  за смяна на собственик или ползвател за обект на свободен пазар по чл. 102а от ПТЕЕ да бъде подадено до 23.12.2022 г., включително. В случай че обектът ще продължи да бъде снабдяван от досегашния доставчик, то към датата на подаване на заявлението новият собственик или ползвател на обекта следва да е сключил договор с доставчика и с Електроразпределение Север АД.

Екипът на Електроразпределение Север АД Ви пожелава Весели празници! 

Още новини