Нов ценоразпис на допълнителните услуги, предлагани от Електроразпредление Север ще влезе в сила от 19.11.2020 г.

Публикувано на 04.11.2020

Нов ценоразпис на допълнителните услуги, предлагани от Електроразпредление Север ще влезе в сила от 19.11.2020 г.

Електроразпредление Север АД публикува нов ценоразпис на услугите предлагани от дружеството, който ще влезе в сила от 19.11.2020 г. В Ценоразписа се променят единствено цената за прекъсване на електрозахранването на обект на свободен пазар по искане на предходен доставчик и цената за възстановяване на електрозахранването на обект на свободен пазар по искане на предходен доставчик.
Всички останали цени се запазват без изменение.

Ценоразписът можете да намерите тук.

Още новини