Форсмажорни обстоятелства в периода 19-21 ноември възпрепятстваха нормалното отчитане на електромерите в някои населени места в Североизточна България

Публикувано на 22.11.2023

Форсмажорни обстоятелства в периода 19-21 ноември възпрепятстваха нормалното отчитане на електромерите в някои населени места в Североизточна България

Поради ураганните ветрове, обилните снеговалежи, снегонавяванията и затворените за движение пътища в някои общини в Североизточна България достъпът на отчетниците на Електроразпределение Север АД до част от населените места беше затруднен или невъзможен. Това наложи извънредно удължаване на периода на отчет поради наличието на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват плановото отчитане на средствата за търговско измерване на клиентите в следните населени места: 

област
дата на отчет по график
населено място
брой клиенти по график
брой клиенти отчетени на 19.11
брой клиенти отчетени на 20.11
брой клиенти отчетени на 21.11
брой клиенти отчетени на 22.11
Варна 19.11.2023 Аврен 37 37
19.11.2023 Вилна зона Варна 447 310 19 118
19.11.2023 Девня 727 585 142
19.11.2023 Доброглед 163 123 40
19.11.2023 Караманите 91 9 75 7
19.11.2023 Кривня 70 67 3
19.11.2023 Метличина 216 216
19.11.2023 Припек 311 181 130
19.11.2023 Равна 88 64 24
19.11.2023 Рудник 107 72 35
20.11.2023 КРИВНЯ-ВАРНА 140 129 11
19.11.2023 Червенци 233 173 60
20.11.2023 Червенци 130 66 64
Добрич 19.11.2023 Александрия 144 109 35
19.11.2023 Видно 64 64
19.11.2023 Дяково 203 167 36
19.11.2023 Красен 30 30
19.11.2023 Миладиновци 69 69
19.11.2023 Пряспа 89 89
19.11.2023 Смолница 377 377
20.11.2023 Добрин 125 37 88
20.11.2023 Коритен 133 132 1
Разград 19.11.2023 Драгомъж 125 125
19.11.2023 Малък Поровец 272 272
Силистра 19.11.2023 Божан 204 184 20
19.11.2023 Водно 300 300
19.11.2023 Поп Груево 224 149 75
19.11.2023 Цар Асен 121 121
19.11.2023 Черковна 66 66
19.11.2023 Чуковец 106 97 9
20.11.2023 Безмер 235 163 72
20.11.2023 Върбино 93 53 40
20.11.2023 Гуслар 11 1 10
20.11.2023 Козяк 67 18 49
20.11.2023 Межден 80 61 19
20.11.2023 Полковник Таслаково 140 3 137
21.11.2023 Грънчарово 291 264 27
21.11.2023 Колобър 183 183
21.11.2023 Оногур 41 41
21.11.2023 Раздел 205 205
Шумен 19.11.2023 Долина 187 187
19.11.2023 Златна нива 349 349
19.11.2023 Новосел 463 463
19.11.2023 Панайот Волов 350 16 334
19.11.2023 Правенци 148 148
19.11.2023 Сини Вир 238 238
19.11.2023 Ясенково 530 238 292
20.11.2023 Върбяне 214 214
20.11.2023 Каолиново 121 121
20.11.2023 Омарчево 19 19
20.11.2023 Тъкач 281 281
20.11.2023 Ясенково 138 138
Още новини