ЕРП Север ще инвестира над 14 милиона лева в електроразпределителната мрежа на област Варна през 2021 година

Публикувано на 26.04.2021

ЕРП Север ще инвестира над 14 милиона лева в електроразпределителната мрежа на област Варна през 2021 година

На среща между ръководството на ЕНЕРГО-ПРО, кмета на град Варна и представители на общинската администрация бяха представени инвестиционните намерения на дружеството за 2021 г. за развитие на електроразпределителната мрежа в областта и актуалните теми от електроенергийния сектор – задължителната либерализация на пазара на електроенергия за малките бизнес клиенти и очакваната промяна в крайните цени на регулиран пазар от 1 юли 2021 г. 

По време на срещата бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с дейността на компанията за обновяване и ремонт на електроразпределителната мрежа в района на град Варна и областта. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна представиха направените подобрения по електроразпределителната мрежа за 2020 г., довели до повишаване качеството и сигурността на електрозахранването на хиляди домакинства, клиенти на дружеството. Фокус на дейността е реконструкцията на мрежи и подмяна на кабелни линии при установена необходимост, както и обхващане на места с повишено потребление на електроенергия за изграждането на изцяло нова мрежа. Акцент в инвестиционната работа ще бъде подмяната на въздушни кабелни линии, изграждането на нова мрежа и съоръжения във вилните зони около град Варна. С оглед на повишения ръст на строителството приоритет остава и работата по присъединяване на новоизградени съоръжения към електроразпределителната мрежа. Обсъдени бяха и съвместните действия и синхронизирани усилия между Общината и електроразпределителното дружество при ремонт и рехабилитация на инфраструктурата още на етап инвестиционни намерения.

Сред основните теми, дискутирани по време на срещата, беше и стартиралият през октомври процес по задължителна либерализация за всички небитови клиенти. Гратисният период, предвиден в законодателството, изтича на 30 юни 2021 година. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО представиха актуална справка за броя клиенти на територията на областта, които все още не са избрали доставчик на електроенергия на свободния пазар. Небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, които до 10 юни 2021 г. не сключат договор за доставка на електроенергия с някой от близо 50-те търговци на либерализирания пазар, ще преминат от 1 юли 2021 г. на Доставчик от последна инстанция, при който цените на електроенергията са съществено по-високи от пазарните. По-голяма част от клиентите, които все още са на типов договор, а не на такъв със свободно договорени цени, са малки фирми с ниско потребление и на този етап не демонстрират активен интерес към смяна на своя доставчик.

Срещата е част от програма за ефективно сътрудничество с местната власт, в рамките на която мениджмънтът на ЕНЕРГО-ПРО проактивно се среща с кметовете на областните градове на територията на Североизточна България.

Още новини