Електрозахранването на обекти на ВиК Шумен е възстановено

Публикувано на 18.05.2023

Електрозахранването на обекти на ВиК Шумен е възстановено

Прекъсването беше направено по искане на дружество извън групата на ЕНЕРГО-ПРО

Преди минути ЕРП Север възстанови захранването с електроенергия на помпените станции на ВиК Шумен. Електроразпределителното дружество няма отношение по спора между ВиК - Шумен и доставчика на електроенергия фирма "Кумер" ООД. ЕРП Север, в качеството на лицензиран мрежови доставчик за територията, има законово задължение да изпълни искането на доставчик за прекъсване поради неплащане съгласно чл. 123, ал. 5 и не може да отмени прекъсването, ако няма изрично входирано искане за оттегляне от страна на "Кумер" ООД. Такова искане постъпи в късния следобед и е валидно само за днес, като подаването на захранване е стартирано. Засега остава валиден графикът за прекъсване на обектите от 10:00 часа на 22.05.2023 г. , като преустановяването му е възможно, ако постъпи ново искане от предходния доставчик на ВиК Шумен, „Кумер“ ООД.

На 17 май 2023 г. започна поетапно спиране на електрозахранването на обекти на ВиК Шумен, което е в отговор на искане на настоящия доставчик на електроенергия на водоснабдителното дружество „Кумер“ ООД. Прекъсването засяга помпени станции на ВиК Шумен. Крайната мярка беше предприета от доставчика на електроенергия с цел ограничаване на натрупания до момента огромен дълг за консумирана електроенергия. Преустановяване на електрозахранването на помпените станции на ВиК Шумен по предварително изготвен график се случва в следните населени места: гр. Шумен – част от града, основно по-високите части, приблизително една трета от населеното място; гр. Велики Преслав – почти целият град; гр. Нови пазар – част от града, основно по-високите части, приблизително една трета от населеното място; част от населените места на територията на следните общини – Община Хитрино, Община Каолиново и Община Венец.

За създалата се неблагоприятна ситуация за жителите на засегнатите населени места и в опит да помогне за разрешаване на проблема ЕРП Север сигнализира многократно отговорните институции Български ВиК Холдинг, МРРБ, Министерство на енергетиката, КЕВР, ДАНС, Областна администрация Шумен, Община Шумен, РД Пожарна безопасност и защита на населението с копие до ВиК Шумен. Очаква се предприемане на ефективни действия от отговорните адресирани институции и дружества.

Още новини