Електроразпределение Север обнови мрежата в село Паскалево край Добрич

Публикувано на 23.11.2022

Електроразпределение Север обнови мрежата в село Паскалево край Добрич

ЕРП Север инвестира близо 30 000 лева в рехабилитация на електроразпределителната мрежа в село Паскалево, намиращо се на 10 км от Добрич. Монтирани са нови стоманобетонни стълбове и усукан изолиран проводник в населеното място с около 700 жители, извършена е профилактика на всички трафопостове като част от подготовката на съоръженията за работа при зимни условия.

Малките населени места и вилните зони в близост до големите градове продължават да са предпочитано място за краткосрочно или дългосрочно живеене през последните години. Това изисква от електроразпределителната компания на Североизточна България преразпределение на товарите по съоръженията, а при необходимост и реконструкция на мрежата с допълнителни инвестиции. Електроразпределение Север следи развитието на районите, в които се наблюдава трайно повишение на потреблението на електроенергия от клиентите и приоритизира разпределението на влаганите средства и работата на своите екипи в съответствие с нуждите от мерки за подобряване на електрозахранването в отделните региони. През цялата 2022 година предвидените от ЕРП Север вложения за област Добрич по програмите за инвестиции и ремонт на мрежата възлизат на близо 6 милиона лева.

Още новини