Електроразпределение Север набира служители на длъжностите Електромонтьор и Електроинженер за град Варна

Публикувано на 13.04.2020

Електроразпределение Север набира служители на длъжностите Електромонтьор и Електроинженер за град Варна

Съвместна инициатива на ЕРП Север и Бюро по труда Варна предоставя възможност за реализация на квалифицирани специалисти от направление Електроенергетика в електроразпределителното дружество. Целта на инициативата е, в условията на извънредно положение в страната, регистриращите се на борсата и отговарящи на търсения профил енергетици да бъдат запознавани с отворените позиции в ЕРП Север и консултирани за начините за кандидатстване. Сътрудничеството между Бюрото по труда и енергийното дружество ще улесни кандидатите в намирането на работа по специалността.

Предвид обществената значимост на дейността на дружеството, както и факта, че необходимостта от професионални енергетици продължава да е водеща за предоставянето на качествена услуга към клиентите, ЕРП Север продължава подбора на кадри със средно или висше електротехническо образование за региона на гр. Варна, където е съсредоточено 1/3 от потреблението на електроенергия на лицензионната територия на дружеството.

Дейностите, по които ЕРП Север набира повече от 30 специалисти, са:

-        Поддържане на електроразпределителна мрежа
-        Развитие и изграждане на мрежата
-        Проектиране
-        Геодезия
-        Административни специалисти и анализатори.

Интервюирането на кандидатите се извършва чрез популярните приложения за онлайн комуникация или на място в административната сграда на компанията в широки помещения при засилени мерки за безопасност. На кандидатите се предоставят предпазни средства по време на интервютата.

Информация относно отворените позиции на ЕРП Север за регион Варна и за цялата територия, обслужвана от дружество, е публикувана на интернет страницата www.erpsever.bg/bg/svobodni-rabotni-mesta, която се обновява ежеседмично. Специалистите по подбор са на разположение за допълнителни въпроси на търсещите работа енергетици на имейл careers@energo-pro.bg.

Още новини