Електроразпределение Север инвестира над 950 хиляди лева в съоръжения за защита на птиците

Публикувано на 31.08.2021

Електроразпределение Север инвестира над 950 хиляди лева в съоръжения за защита на птиците

Вчера компанията обезопаси участък от електроразпределителната мрежа край село Стожер

Грижата за околната среда и опазването на защитените видове е приоритет в работата на ЕРП Север. За последните 18 месеца компанията е поставила близо 18 000 броя птицезащитни устройства на стойност 957 хиляди лева. Съоръженията са разположени в Североизточна България, където преминават миграционните маршрути на птиците. През последните години важен фокус в дейностите на електроразпределителното дружество е монтирането на птицебрани, птицезащити и защитни платформи.

Електромонтьорите на ЕРП Север често влизат в ролята на спасители на пернатите животни. Компанията от години работи съвместно с Българско дружество за защита на птиците и РИОСВ във важни за пернатите животни местообитания за обезопасяване на електрически стълбове с цел тази сериозна заплаха да бъде смекчена. ЕРП Север с готовност се отзовава на сигнали и полага грижи за осигуряване на спокойното пребиваване на птиците в страната ни.

Основните проекти от програмата на електроразпределителната компания за опазване на птиците се осъществяват преди пролетната и след есенната миграция. Целта е необезпокояване на пернатите животни по време на периода им на гнездене и отглеждане на поколение. Дейности по обезопасяване на съоръженията се извършват при неотложни случаи и през активния за птиците летен сезон, тогава когато има непосредствена заплаха за техния живот и здраве. Такъв е случаят със стълбовете от електроразпределителната мрежа край село Стожер, Добричко, където през миналата седмица мигриращи от Северна Европа щъркели попаднаха под напрежение и загинаха. През вчерашния ден екипите на компанията обезопасиха 33 стоманобетонни стълба и монтираха13 птицезащитни устройства на железорешетъчни стълбове в района.

За съжаление всяка година се наблюдава изменение в прелетния маршрут на птиците при ежегодната им миграция. Въпреки че електроразпределителното дружество реагира своевременно и ежегодно монтира птицезащитни устройства по новоизбраните от пернатите животни места за престой и почивка преди отлитането им на юг, е практически невъзможно да бъде определен с точност предстоящия им район на прелитане за всеки следващ сезон. Това води до инциденти, които трудно могат да бъдат предотвратени въпреки постоянната работа по обезопасяване на прелетните маршрути.

Програмата на ЕРП Север за защита на птиците е дългосрочна и се реализира целогодишно, като мерките са съобразени в зависимост от сезона и миграцията на птиците. В конкретния случай със загиналите пернати край с. Стожер електроразпределителната компания предприе необходимите мерки за обезопасяване на съоръженията в района на селото.

Линк за сваляне на видео от монтаж на птицезащита: https://we.tl/t-Fjm5GTJIml 

Още новини