Електроразпределение Север инвестира 230 хиляди лева в мрежата в община Аврен

Публикувано на 16.11.2021

Електроразпределение Север инвестира 230 хиляди лева в мрежата в община Аврен

С изпълнението на редица проекти в рамките на своята инвестиционна и ремонтна програма за 2021 година, ЕРП Север вложи 230 хиляди лева в рехабилитация на електроразпределителната мрежа и съоръженията по нея в община Аврен.

Близо 150 000 лева са инвестирани в реконструкция и изграждане на въздушна мрежа ниско и средно напрежение в част от селата на територията на общината. Други над 16 000 лева са използвани за направата на просеки по въздушните електропроводни линии. Чрез периодично окастряне на прораснали в опасна близост до проводниците клони на дървета се подобрява качеството на електрозахранване на потребителите, особено при влошаване на климатичните условия. В допълнение, инвестиции са направени и в изграждане на телемеханика във възлова станция Приселци, подмяна на изолатори и конзоли по ВЕЛ Болярци и ВЕЛ Синдел. С извършените ремонти и рехабилитации по мрежата в община Аврен значително се повиши сигурността на електрозахранването на близо 10 хиляди клиенти на ЕРП Север в 17 населени места на територията на общината.

Всички дейности по електроразпределителната мрежа се осъществяват съгласувано и със съдействието на местната власт, а целта на дружеството е с изпълнението им да гарантира качество на доставяната услуга на своите клиенти. Поддържането на електроразпределителната мрежа в добро техническо състояние както в община Аврен, така и на цялата територия на ЕРП Север, е приоритет за компанията. Само през тази година електроразпределителното дружество е вложило 40 милиона лева в подобряване на електрозахранването на своите клиенти в Североизточна България.

Още новини