Начини на плащане

Електроразпределение Север предоставя на своите клиенти следните канали на плащане:

В брой в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

По банков път чрез с платежно нареждане по сметката на Електроразпределение Север в:

"Обединена българска банка" АД, IBAN: BG97UBBS81551088593303, BIC: UBBSBGSF