Промяна в графика за отчет на клиентите от 1 юли 2021 година

Във връзка с реорганизация на дейността на Електроразпределение Север, свързана с отчитането на средствата за търговско измерване (електромерите), от 1 юли 2021 г. предстои промяна в графика за отчет на потребена електроенергия на територията на Североизточна България. 

В реализацията на този мащабен проект и водени основно от идеята той да се осъществи с възможно най-малко неудобства за нашите клиенти и партньори ще стартираме промяната през летния период, когато традиционно месечните сметки за консумирана електрическа енергия са сравнително ниски и ефектът от промяната на датите на отчет би бил най-малък. В преходния период (май-юни), с цел недопускане на отчетен период над 31 дни, за голяма част от клиентите ни е предвиден и допълнителен отчет на средствата за търговско измерване. Датата/датите на междинен отчет, както и Вашата нова крайна дата на отчет можете да проверите на адрес https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane/grafik-za-otchitane-na-bitovi-klienti.  

За предприетата от Електроразпределение Север реорганизация в дейността по отчитане са уведомени всички търговци, които снабдяват с електроенергия клиентите на територията на Североизточна България. Повече информация за възможната индивидуална промяна в условията за плащане всеки клиент може да получи от своя доставчик на електроенергия.

Убедени сме, че предприетата от Електроразпределение Север реформа ще внесе множество подобрения в организационните процеси. В допълнение, оптимизирането на периода между датата на отчет и датата на издаване на фактура ще доведе до по-ефективно планиране на разходите на клиентите за електроенергия. 

Повече информация относно предстоящата промяна можете да получите в центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, на телефон 0700 161 61 или на имейл info@erpsever.bg.