Информиране на битовите клиенти за мощността на обектите

Електроразпределение Север започна кампания за информиране на своите клиенти за използваната им мощност. Тази информация ще бъде достъпна за тях от финансовите документи, които получават при заплащането на своята сметка за електроенергия. Предстои да бъде извършена актуализация на  данните за предоставена мощност на обекти на битовите клиенти, (клиенти, потребяващи енергия за битови нужди), присъединени към електроразпределителната мрежа. Целта е да се планира развитието на мрежата съобразно реалните нужди на клиентите. Данните за предоставената мощност и тяхното управление са от определящо значение за качествената доставка на електрическа енергия.

Какво е предоставена мощност?

Предоставената мощност е максималният капацитет, който е гарантиран от ЕРП Север за електрическата инсталация във Вашия обект. Това е общата, гарантирана мощност, която може се да използва във Вашия обект във всеки един момент и се измерва в кВт (киловат).

Какво е използвана мощност?

Използваната мощност е тази, определена по методика на ЕРП Север, както следва:

 • При наличие на договор за присъединяване или договор за достъп и пренос в архивите на ЕРП Север, използваната мощност е равна на предоставената мощност
 • При липса на договор за присъединяване или договор за достъп и пренос в архивите на ЕРП Север:
  - За индиректни битови електромери използваната мощност е равна на предоставената мощност
  - За директни електромери използваната мощност е равна на по-малката стойност от следните два фактора:
 • Предоставената мощност
 • Мощността на база консумацията за предходната ценова година (01.07-30.06).
Каква е разликата между консумирана електрическа енергия и предоставена мощност?

Консумираната електрическа енергия е тази, която потребяват използваните от Вас електроуреди за определено време (час, ден, месец, отчетен период). Тя се измерва в кВтч (киловат часове).

Предоставената мощност е максималният капацитет, който е гарантиран от ЕРП Север за електрическата инсталация във Вашия обект. Това е общата, гарантирана  мощност, която може да се използва във Вашия обект във всеки един момент и се измерва в кВт (киловат).         

Пример:

 • Един климатик, с мощност 1 кВт, консумира за 3 часа работа 3 кВтч електрическа енергия. Ако работи 30 дни по 3 часа, количеството консумирана електрическа енергия ще бъде 90кВч.
 • Един бойлер, с мощност 3 кВт, консумира за 2 часа работа 6 кВтч електрическа енергия. Ако работи 30 дни по 2 часа, количеството консумирана електрическа енергия ще бъде 180кВч.
 • Една готварска печка, с мощност 2 кВт, консумира за 2 часа работа 4 кВтч електрическа енергия. Ако работи 30 дни по 2 часа, количеството консумирана електрическа енергия ще бъде 120 кВтч.

·         Общата консумирана енергия в обекта за 30 дни ще бъде 390 кВтч.

·         Предоставената мощност, която гарантира работата и на трите уреда едновременно, е 6 кВт.

Какво трябва да направя, ако разполагам с договор за по-висока мощност за своя обект?

Ако настоящ клиент, на който мощността за обекта му е пресметната на база консумация, предостави договор за по-висока мощност от определената му в момента, ЕРП Север АД ще актуализира мощността в системите си, като това действие е безплатно за клиента.

Какво трябва да направя, ако искам да заявя намаляване на мощността?

Ако клиент заяви желанието си за намаляване на мощността за обект, e необходимо да подаде заявление в удобен за него Център за обслужване на клиенти или на и-мейл info@erpsever.bg, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), като уточни новия размер на мощността. Намаляването на мощността е безплатна услуга.

Какво трябва да направя, ако искам да заявя увеличаване на мощността?

Ако клиент иска да заяви мощност над границата на предоставената му такава, e необходимо да стартира процедура по Наредба № 6/2014г., като подаде заявление в удобен за него Център за обслужване на клиенти, на и-мейл info@erpsever.bg, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), или през Виртуален център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, ако разполага с персонален идентификационен код (ПИК).