Важно съобщение:

Подаване на документи за смяна на собственост на обект на свободен пазар през декември 2022 г.

Виж повече

Важно съобщение:
Уведомления

Нов срок за уведомяване при планови прекъсвания

Виж повече

Уведомления
ЕРП Север

Електроразпределителната компания на Североизточна България

Виж Повече

ЕРП Север
Безопасност

Основни правила при работа със
строителни и селскостопански машини в
близост до електропроводи

Виж повече

Безопасност
ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ

Широкообхватно портфолио от високоволтови изпитвания

Виж повече

ВИСОКОВОЛТОВА ЛАБОРАТОРИЯ